Dataflex

Een duurzame planeet,
een duurzaam bedrijf

Bij Dataflex zijn we eerlijk en transparant en passen we de wet zowel naar de letter als naar de geest toe. We proberen altijd onze milieueffecten te minimaliseren.

We proberen voor alle belanghebbenden het beste te doen, staan open voor kritiek en werken met partners die onze kernwaarden delen. Omdat we het morgen nog beter willen doen dan vandaag.

Dit jaar presenteren wij ons eerste openbare duurzaamheidsrapport. Hier kunt u zich inlezen in onze visie en concrete plannen voor de toekomst in een wereld die continue verandert.

Lees ons duurzaamheidsrapport

Mens & maatschappij

Mensen met respect behandelen

We bieden onze werknemers een ergonomisch gezonde werkplek en prima arbeidsvoorwaarden, en zorgen dat ze gewaardeerde leden van de Dataflex-familie worden. We streven naar blijvende relaties met aandeelhouders, op basis van vertrouwen.

We bestrijden discriminatie, omkoping en corruptie en zorgen ervoor dat er nergens in onze productieketen kinderarbeid, moderne slavernij of conflictmineralen voorkomen.

We stellen een gezond en duurzaam bedrijf boven winstbejag op korte termijn. Daarom investeren we in de toekomst: van onze mensen, onze portfolio en onze kwaliteitssystemen. En geloven we dat langdurige samenwerkingen die voor beide partijen voordelig zijn, leiden tot meer efficiëntie en stabiliteit. Zo helpen we waarde te creëren voor iedereen die in aanraking komt met ons bedrijf.

Onze werkplek

Doen wat we beloven

Goed bezig… We hebben van alles geïnstalleerd: van ledverlichting en energie-efficiënte monitoren op de werkplekken tot hyperefficiënte airconditioning en een papiervernietiger die van oud karton beschermend vulmateriaal maakt. We hebben piepschuim uit onze verpakkingen verbannen en 80% van onze voertuigen is hybride of helemaal elektrisch. En we gebruiken alleen groene stroom en aardgas met CO2-compensatie.

En we zijn nog steeds niet tevreden!

Het kan nog beter… We blijven zowel ons LCA- als ons retourneringsprogramma verbeteren. Zo hebben we momenteel een ISO14001-certificering voor ons hele milieubeheersysteem en starten we binnenkort met de verkoop van refurbished producten. Ondertussen zijn we voortdurend onze werkplek aan het verbeteren, bijvoorbeeld met het nieuwe energie-efficiënte verlichtingsplan.

Levenscyclusanalyse

De kern van het milieubeheersysteem van Dataflex

Door middel van de LCA berekenen we de milieueffecten van de totale levenscyclus van een product, van het winnen van de grondstoffen tot de uiteindelijke afvalverwerking.

We zien dan ook de exacte oorzaken van die effecten en vertalen die activiteiten naar hun financiële kosten voor het milieu. Dat stelt ons in staat om de effecten van verschillende activiteiten rechtstreeks met elkaar te vergelijken en te beslissen waar we onze inspanningen het best op kunnen richten.

Ecosheets: hulpmiddelen om milieubewuster te worden

We plaatsen Ecosheets op de productpagina's van onze website om u de milieueffecten van die producten te laten zien. Want we willen transparant en eerlijk zijn. En u helpen om een gefundeerde keuze te maken, en u hopelijk aan te moedigen om een recyclingsovereenkomst met ons aan te gaan.Environmental Product Declarations

Volledige transparantie

Voor vijftien van onze populairste producten hebben we ook EPD’s ontwikkeld. Deze bevatten meer details dan Ecosheets. Ze worden berekend aan de hand van strenge productcategorieregels en door een externe partij gecontroleerd. Ze tonen het exacte milieueffect van een product en maken het makkelijker om de impact van verschillende producten binnen onze sector met elkaar te vergelijken. En dat is handig bij aanbestedingen, productplanning en uw eigen duurzaamheidsdoelen.

Wij zijn CO2-neutraal!

In 2020 zijn we van start gegaan met het vertalen van de verzamelde LCA-gegevens naar maatregelen om onze totale CO2-uitstoot van het afgelopen jaar te compenseren.

We doen dit in samenwerking met Trees for All, en door te investeren in diverse projecten voor herbebossing en natuurbescherming.Dat wil zeggen dat u met elke aankoop van een Dataflex-product niet enkel investeert in een goede ergonomische accessoire, maar ook in onze planeet.Retourneringsprogramma

Een garantie voor grote milieuwinsten

Ongeveer 95% van de milieueffecten van onze producten komt voort uit de winning van grondstoffen en de verwerking van gebruikte materialen. Het recyclen van die materialen zou die effecten aanzienlijk verminderen.

Het retourneringsprogramma van Dataflex werkt heel eenvoudig: een klant belooft een product dat hij niet meer nodig heeft te retourneren, en wij zorgen ervoor dat het correct wordt gerecycled.

En verder?

Het behouden en hergebruiken van onbeschadigde onderdelen bespaart het omsmelten tot nieuwe materialen: grote milieuwinst dus. Daarom doen we er bij product- en systeemontwerp alles aan om dit in de nabije toekomst breed toepasbaar te maken. Zo is de nieuwe Bento-serie volgens de principes van circulariteit ontwikkeld.